استفاده از شبکه Tor برای پروتوکل Http ( با تصور این که نیاز داریم Image از داکر هاب دریافت کنیم)

همانطور که اطلاع دارید pomdan و یا docker از پروتوکل socks5 پشتیبانی نمیکنن
پس برای این که بتوانیم از شبکه Tor جهت دریافت Image ها با استفاده از podman و یا docker و یا هر نرم افزار دیگه ای اقدام کنیم
نیازمند استفاده یک ابزار هستیم:

 privoxy
 or
 PorxyChains

کانفیگ privoxy

اول اقدام به نصب بسته میکنیم:

sudo dnf install privoxy

قدم بعدی اقدام به کانفیگ اون میکنیم:
با کانفیگ فایل در آدرس:

 etc/privoxy/config

و اعمال کردن تنظیمات زیر:

forward-socks5 / 127.0.0.1:9050 .
forward-socks4a / 127.0.0.1:9050 .
forward-socks5t       /   127.0.0.1:9050 .
forward     192.168.*.*/   .
forward      10.*.*.*/   .
forward      127.*.*.*/   .
forward      localhost/   .

و بعد استارت سرویس Deamon برنامه privoxy

sudo systemctl start privoxy

و بعد کانفیگ شل :

export https_proxy=http://127.0.0.1:8118
export http_proxy=http://127.0.0.1:8118

و به راحتی از شبکه تور برای دریافت ایمیج ها اقدام کنید و از شر تحریم ها رها بشوید.

مثال:

podman pull docker.io/karthequian/helloworld

موفق و پیروز باشید. :slightly_smiling_face:

2 Likes

ممنون واقعا پست مفیدی بود