اموزش نصب torify

چه طوری میشه torify رو نصب کرد؟
دستور زیر رو زدم:
sudo dnf install torify
ولی توی مخازن نبود

با زدن دو تا دستور زیر حل شد:
sudo dnf install tor
sudo dnf install torsocks

torsocks جدا نصب شده؟

بله نصب کرده بودم فقط فکر میکردم torify هم باید جدا نصب بشه