بالا نیامدن فدورا ۳۱ بعد از نصب

من “فدورا 31” رو با موفقیت نصب کردم،ولی وقتی بعد از تموم شدن نصب سیستم رو “ریبوت” کردم و از توی “گراب”،“فدورا31” رو انتخاب کردم صفحه سیاه شد و هرچقد منتظر موندم هیچ اتفاقی نیفتاد و مجبور شدم لپتاپو با دکمه پاور خاموش کنم ،هر سری ک لپتاپو روشن میکنم این مشکل رو دارم و نمیتونم وارد سیستم عامل بشم…
خط زیر رو هم اضافه کردم
rd.driver.blacklist=nouveau nouveau.modeset=0

و بعدش ctrl+x رو زدم اما بازم صفحه سیاه میشه و فریز میشه و مجبورم لپتاپو با دکمه پاور خاموش کنم.
لپتاپ من
asus vivobook s430f
هست،کسی میدونه چجوری میتونم این مشکلو حل کنم؟

1 Like

I have successfully installed “Fedora 31”, but when I finish installing “Reboot” and select “Fedora 31” in Grub, the screen turns black and I can’t wait.

Turn off the laptop with the power button, the laptop will turn on whenever this problem occurs and can’t get into the operating system.

I added the following line

rd.driver.blacklist=nouveau nouveau.modeset=0

Then I pressed ctrl + x, but the screen goes dark and freezes and I need to turn off the laptop with the power button. My laptop asus vivobook s430f

Do you know how to solve this?

Hi @poseidon.

GRUB <<< nomodeset
boots? → dnf upgrade → reboot


credits: @twohot;

1 Like