چه نسخه‌هایی از فدورا را می‌توان به نسخه آخر ارتقا داد؟ و چه زمانی باید یک نسخه فدورا را ارتقا بدهیم؟

به صورت کلی فدورا ارتقا از چند نسخه قبل به نسخه آخر رو پشتیبانی میکنه؟ و اگه نسخه‌ی ما قدیمی‌تر باشه چه باید بکنیم؟

و سوال دیگه این که یک نسخه فدورا تا چه مدت پشتیبانی میشه و ما چه زمانی باید فدورا رو ارتقا بدیم؟

فدورا ارتقاء مستقیم به ۲ نسخه بعد رو به صورت رسمی پشتیبانی می‌کنه. برای مثال، امکان ارتقاء مستقیم فدورا از نسخه ۳۳ و ۳۲ به نسخه ۳۴ وجود داره. برای راهنمایی دقیق‌تر در مورد نحوه ارتقاء‌ فدورا می‌تونید به این مستند مراجعه کنید:

Upgrading to a new release

ارتقاء بیش از ۲ نسخه به صورت مستقیم رسما پشتیبانی نمیشه، اما ممکنه بدون مشکل کار کنه. راه پشتیبانی شده برای ارتقا بیش از ۲ نسخه، ارتقا به صورت چند مرحله‌ای هست. برای مثال کسی که قصد ارتقا از نسخه ۳۱ به ۳۴ رو داره میتونه یک مرحله از ۳۱ به ۳۳ ارتقا بده و بعد از ۳۳ به ۳۴ ارتقا بده.

هر نسخه فدورا تا ۱ ماه بعد از انتشار ۲ نسخه بعد از اون پشتیبانی میشه. برای مثال، فدورا ۳۲ تا یک ماه بعد از انتشار فدورا ۳۴ پشتیبانی میشه و بعد از اون دیگه هیچ به روز رسانی برای اون نسخه از فدورا نخواهد آمد. از اونجایی که استفاده از یک نسخه پشتیبانی نشده به هیچ عنوان توصیه نمیشه، اصولا یک کاربر باید حداقل هر ۲ نسخه یک بار فدورای خودش رو ارتقا بده؛ که همان‌طور که گفته شد امکان ارتقای مستقیم وجود داره.

از اونجایی که در حال حاضر حدودا هر ۶ ماه یک‌بار یک نسخه از فدورا منتشر میشه، پس زمان پشتیبانی هر نسخه فدورا حدود ۱۳ ماهه و هر کسی حداقل هر ۱۳ماه یک بار باید فدورای خودش رو به آخرین نسخه ارتقا بده.

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.