من نمیتوانم بوت لودر Grub2 را نصب کنم

من یک سیستم EFI دارم که میخواهم روی آن یک سیستم Fedora33 نصب کنم ولی هنگام نصب یک ارور عجیب به من نشان داده میشود:
نمیتواند تارگت (هدف) نصب بوت لودر EFI را پیدا کند

من در نسخه Live هم سعی کردم بصورت دستی Grub2 را نصب کنم اما باز هم دو ارور (مسیر نصب اسلش و EFI) به من نشان داده شد

به نظرم شاید مشکل از این است که درایو های لینوکسم Logical هستند درون یک درایو Extend و میگویم شاید اگر درایو اسلش یا EFI را در یک درایو پرایمری درست کنم مشکلم حل شود

میتوانید کمکم کنید؟

به انجمن خوش آمدید @mhsarmadi

Google translation Persian > English

I have an EFI system on which I want to install a Fedora33 system, but when I install it, I get a strange error:
Unable to find target (installation) of EFI bootloader installation

I also tried to install Grub2 manually in the Live version, but still got two errors (Slash installation path and EFI).

I think maybe the problem is that my Linux drives are Logical in an Extend drive and I say maybe if I fix the slash drive or EFI in a primer drive my problem will be solved

can you help me?

متشکرم
میتوانید کمکم کنید؟

Thanks
Can you help me?

من خودم جواب درست را پیدا کردم :slight_smile:
مشکل این بود که درایو EFI که در مسیر /boot/efi ذخیره شده بود نباید بصورت Logical و در یک درایو Extend قرار میگرفت
من فقط این درایو را بصورت Primary ساختم و درست شد

I Found the true answer myself :slight_smile:
The wrong is my EFI drive with the “/boot/efi” mountpoint makes as a Logical Drive in a Extend drive
I did make it as a Primary System drive and system Installed successful

1 Like

سایت https://discussion.fedoraproject.org/ یک سایت پرسش و پاسخ واقعا عالی است :heart_eyes:

the https://discussion.fedoraproject.org/ site is really a greate forum site :heart_eyes:

1 Like

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.