مشکل با fastestmirror

سلام.در حین آپدیت کردن چند ثانیه برای فست میرور وقت صرف میشه؟برای من زمان طولانی(حدود 30 ثانیه)طول میکشد.

sudo dnf update
Copr repo for deepin owned by mosquito 185 B/s | 341 B 00:01
Failed to synchronize cache for repo ‘mosquito-deepin’
determining the fastest mirror (299 hosts)… done. 69% [===================================== ] 22 kB/s | 35 kB 00:00 ETA
Fedora Modular 30 - x86_64

من راستش اطلاعی ندارم. ولی «حدس» می‌زنم بستگی به سرعت میرورها داره! و اگه بعضی میرورها در دسترس نباشند و گیر کنه برای دسترسی بهشون ممکنه یکمی طول بکشه.
ولی بعیده ۳۰ ثانیه مقدار عادی‌ای برای همچین پلاگینی باشه. وگرنه هیچ کس ازش استفاده نمیکنه!