چگونه آپدیت های امنیتی مخازن را اتوماتیک دریافت کنیم؟

ابتدا نیاز است که بسته dnf-automatic را نصب کنید :

sudo dnf install dnf-automatic

بعد از نصب بسته ، فایل کانفیگی به ادرس /etc/dnf تحت عنوان automatic.conf اضافه خواهد شد. با دسترسی root این فایل را با ادیتور دلخواهتان باز کنید :

sudo vim /etc/dnf/automatic.conf

شما باید ۳ متغیر را در این فایل به شکل زیر تغییر دهید :

upgrade_type = security
download_updates = yes
apply_updates = yes

سپس فایل را ذخیره کنید و خارج شوید.
برای این که این فعالیت به صورت خودکار انجام شود باید سرویس dnf-automatic.timer را فعال نمایید :

sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer

برای اطمینان از کانفیگتان از دستور dnf-automatic استفاده کنید :

$ sudo dnf-automatic
Last metadata expiration check: 2:18:37 ago on Thu 11 Jul 2019 05:42:48 PM +0430.
No security updates needed, but 37 updates available

5 Likes