تغییر زبان در کیبورد

سلام همگی. دوستان من قبلا تغییر زبان روی کنترل و شیفت گذاشته بودم. اما الان هر چی تلاش میکنم دوباره همون تنظیم کنم نمیشه.

سلام! چطوری تلاش میکنی دقیقا؟ چه اتفاقی میفته؟

setting > devices > keyboard > switch to next input source

این مسیر میرم. روش کلیک میکنم میگه شورتکات جدید انتخاب کنید. هر چی کنترل و شیفت با هم میزنم قبول نمیکنه. قبلا میشد. البته تکراری هم نیست همه شورت کات رو چک کردم

با خط فرمان میشه تغییرش داد؟

با ابزار gnome tweak tool می‌تونید این مدل کلیدها رو انتخاب کنید.

2 Likes

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.