threeed/napi-bash

Lightweight, easy and fast polish subtitle downloader from the napiprojekt.pl

Napi-bash służy do pobierania napisów z NapiProjektu. Posiada elastyczne rekursywne przeszukiwani, współbierzne pobieranie i konwertowanie pomiędzy formatami. Założenia programu to prostota, lekkość, szybkość, przenośność, jak najmniejsze wymagania, a przy tym możliwość wpływania i rozszerzania... Interfejs: cli lub notyfikacja systemowa (gdy uruchomiony np. jako akcja menadżera plików).


This is a companion discussion topic for the original entry at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/threeed/napi-bash/