przemal/QFaktury

QFaktury to darmowy system fakturujący, pracujący w systemach Linux. Umożliwia on drukowanie faktur, faktur pro forma, rachunków, korekt i duplikatów. Umożliwia zarządzanie bazą faktur, towarów i kontrahentów.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/przemal/QFaktury/